Truy cập nội dung luôn

TIN CHÍNH TRỊ

Title image

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 29/12/2021, tại Phòng họp số 3-UBND huyện, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2021, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do đồng chí Đỗ Đình Phương - PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì.